„Email küldés SMTP AUTH használatával” változatai közötti eltérés

A W3HOST wiki wikiből
(Új oldal, tartalma: „== Email küldés SMTP AUTH használatával == Előfordulhat, hogy ''php'' fájlunkból csak olyan ''SMTP'' szerverről küldhetünk leveleket, amely azonosítást ''(S…”)
 
(Nincs különbség)

A lap jelenlegi, 2016. október 23., 22:38-kori változata

Email küldés SMTP AUTH használatával

Előfordulhat, hogy php fájlunkból csak olyan SMTP szerverről küldhetünk leveleket, amely azonosítást (SMTP AUTH) igényel.

Megvalósítása PHPMailer használatával

A PHPMailer osztály segítségével ez igen könnyedén valósítható meg:

function w3hsendmail_phpmailer($mail_to,$mail_subject,$body) {
    include_once 'libphp-phpmailer/PHPMailerAutoload.php';
 
    $mail = new PHPMailer;
 
    //$mail->SMTPDebug = 3;             // Enable verbose debug output
 
    $mail->isSMTP();                // Set mailer to use SMTP
    $mail->Host = 'smtp.szerver.hu';        // Specify main and backup SMTP servers
    $mail->SMTPAuth = true;             // Enable SMTP authentication
    $mail->Username = 'felhasznalonev@smtp.szerver.hu'; // SMTP username
    $mail->Password = 'jelszokellide';       // SMTP password
    $mail->SMTPSecure = 'tls';           // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted
    $mail->Port = 587;               // TCP port to connect to
 
    $mail->CharSet = 'UTF-8';
    $mail->WordWrap = 70;
 
    $mail->setFrom('felado@emailcime.hu', 'Felado neve');
    $mail->addAddress(trim($mail_to)); // Add a recipient
 
    $mail->addReplyTo('nekemvalaszolj@emailcime.hu', 'Felado neve');
    //$mail->addCC('cc@example.com');
    //$mail->addBCC('bcc@example.com');
 
    //$mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz'); // Add attachments
    //$mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg');  // Optional name
    //$mail->isHTML(false);             // Set email format to HTML
 
    $mail->Subject = $mail_subject;
    $mail->Body  = $body;
    //$mail->AltBody = $body;
 
    if(!$mail->send()) {
        echo 'Sikertelen üzenetküldés:<br/>';
        echo 'Hiba: ' . $mail->ErrorInfo;
    } else {
        echo 'Üzenet sikeresen elküldve...<br/>';
    }
}